Categories
Blogging

ตำนานเทวดาและปีศาจก็ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหนึ่งบนโลกใบนี้ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่นาน แน่ๆว่าเมื่อเกิดเรื่องราวที่บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ก็ทำให้มีการเกิดเป็นสิ่งที่กล่าวขวัญสืบต่อกันมากมายก่ายกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานของเทวดารวมทั้งปีศาจร้ายที่บ้างก็ว่าเคยมีอยู่จริง เป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์เกี่ยวกับเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งคนไม่ใช่น้อยก็กำเนิดข้อคำถามว่าแล้วเรื่องราวของทั้งยังเทพเทวดาและก็ปีศาจร้ายมีความน่าดึงดูดใจมากมายน้อยแค่ไหน ก็เลยขอยกตัวอย่างทั้งเทพเทวดาและก็ซาตานในศาสนาคริสต์มาให้ได้ทราบกัน และสามารถเข้าร่วมเล่นกับเกมสล็อตเกมไพ่เสือมังกรได้ที่เว็บพนันออนไลน์ คลิ๊ก : https://www.dragontiger.club/w88/

ตำนานเทวดาในศาสนาคริสต์

  • ราฟาเอล – หนึ่งใน 7 อัครเทพที่มีความยิ่งใหญ่อยู่บนสวรรค์ มีบทบาทสำหรับการเฝ้าประตูสรวงสวรรค์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ดูแลภูตผีของคนเสียชีวิตที่อยู่บนสวรรค์ เป็นหัวหน้าของกองกองทัพสรวงสวรรค์ นับได้ว่าเป็นเทวดาที่มีหน้าที่ค่อนข้างจะมากมายในพระคัมภีร์ บางบุคคลเชื่อถือท่านในฐานของเทวดาที่การคุ้มครองป้องกัน นับได้ว่าเป็นเทวดาที่การดูแลรักษาก็ว่าได้
  • กาบรีเอล – หนึ่งใน 7 ทวยเทพเทวดาคนที่มีความยิ่งใหญ่อยู่บนสวรรค์ เป็นเทวดาที่ ข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้า นอกนั้นยังเป็นเทวดาที่ความเมตตากรุณา การเกิดใหม่ เป็นเทวดาที่คุ้มครองป้องกันผู้เสียชีวิต ท่านถือได้ว่าเทวดาที่มาส่งข่าวสารการเกิดของพระเยซูคริสต์ แล้วก็ยังเป็นผู้ที่เป่าแตรสำหรับในการชำระบาปในวัน Judgment day ด้วย
  • อูรีเอล – นับได้ว่าเป็นอัครทวยเทพเทวดาที่คนไม่ค่อยสนใจอย่างที่ควรเป็นในขณะที่ที่จริงแล้วท่านเป็นเทวดาที่การคุ้มครองพระคัมภีร์ คำอบรมสั่งสอน นอกเหนือจากนั้นยังนับว่าเป็นเทวดาที่แสงสว่าง โดยมากแล้วชอบปรากฏอยู่ในแนวของผู้ชี้แนะ เป็นคนที่อบรมพระผู้เป็นเจ้า มักนำทางสาวกที่ได้หลงทางไปก่อนหน้าที่ผ่านมา

ตำนานปีศาจร้ายในศาสนาคริสต์

  • เลวีอาธาน – เป็นสัตว์ขนาดยักษ์ที่อยู่ในทะเล มีหลายหัว ฟันคมอย่างกับจระเข้ ดวงตาเปรียบเทียบเช่นขนตาของตะวัน บางคราวถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นพลังที่ความสบสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่สร้างโลก จัดว่าเป็นปีศาจในตำนานศาสนาคริสต์ลำดับหนึ่งเลยก็ว่าได้
  • เนฟิลิม – ทูตสวรรค์ที่มีตัวสั่งการใหญ่เป็นลูซิเฟอร์ลวงล่อก่อนพามายังโลกมนุษย์ จากการเล่าเรียนเคยมีการพูดว่าเหล่านี้เคยลงมากระทำร่วมประเวณีกับมนุษย์หญิงสาวที่อยู่บนโลกเป็นมนุษย์ธรรมดากระทั่งส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์แปลกที่มีตัวโต มีความร้ายกาจ เฉลียวฉลาด ก่อนที่จะแพร่เชื้อสายไปอย่างเร็วจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมนุษย์ยักษ์ที่มีอายุยืน
  • ดรากอน – ตามตำนานทางยุโรปมังกรเป็นสัตว์อันตรายและก็เป็นสัตว์ที่น่าขนลุกมากมายสำหรับมนุษย์ ก็เลยแปลงเป็นศัตรูตัวร้ายของบรรดาผู้ที่เป็นวีรบุรุษ
Categories
Blogging

ต้นกำเนิดของศาสนาพุธ

พระโคตมพุทธเจ้า (อังกฤษ: Gautama Buddha) หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มีชื่อเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ รวมทั้งพระนางสิริมหามายา เกิดในราชตระกูลศากยวงศ์ ที่กรุงกบิลพัสดุ์ ท่านทรงออกบวชเมื่อพระชนมายุ ๒๙ ปี บำเพ็ญเพียรอยู่ ๖ ปี ก็เลยรู้เมื่อพระชนมายุ ๓๕ ปี แล้วก็ทรงประกาศศาสนาอยู่ ๔๕ ปี ก็เลยเสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ ปี ซึ่งเป็นการเริ่มของการนับปีพ.ศ.

ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลเมืองพาราณสี ท่านตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อจบพระธรรมเทศนา ดวงตาเห็นธรรมอันไม่มีธุลีมลทิน ก็เลยเกิดขึ้นแก่พระโกณฑัญญะ กระทั่งทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระโกณฑัญญะก็เลยบอกขอบวชในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งนับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก แล้วก็พระรัตนตรัยก็เลยเกิดขึ้นในโลกด้วยเหมือนกันในวันนั้น ถัดมา ท่านได้ทรงแสดงธรรมอื่นๆเพื่อโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก ๔ องค์ กระทั่งบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งหมด ภายหลังพระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระโสดาบันหมดแล้ว ท่านทรงแสดงธรรมอนัตตลักขณสูตร ซึ่งทำให้พระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ ทั้งปวง

ต่อมา ท่านได้แสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตร กระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ คราวนั้น มีพระอรหันต์ในโลก ๗ รูป ถัดมา เพื่อนคฤหัสถ์ของท่านพระยสะ ๔ ท่าน เป็นวิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ รวมทั้งที่ตามมาคราวหลังอีก ๕๐ ท่าน เป็นลูกของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสี ได้รู้ข่าวสารว่า ยสกุลลูกโกนผมรวมทั้งหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกมาจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว เพื่อนคฤหัสถ์เหล่านั้น ได้พากันเข้าไปหาท่านพระยสะถึงที่อยู่ ท่านพระยสะก็เลยพาเพื่อนคฤหัสถ์ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงที่ประทับ ท่านได้แสดงธรรมโปรดเพื่อนคฤหัสถ์ของท่านพระยสะจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งปวง ในคราวนั้นก็เลยมีพระอรหันต์และก็พระองค์ด้วยทั้งสิ้น ๖๑ รูป พระพุทธเจ้าก็เลยมีพระดำริให้พระสาวกออกประกาศศาสนา โดยมีพระปฐมคำพูดสำหรับในการส่งพระสาวกออกประกาศศาสนาว่า

เว็บแทงบอล w88