ศาสนา พุทธ

หลายคนน่าจะรู้จักพุทธศาสนากันเป็นอย่างดีและต้องบอกเลยว่า มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยทำให้คนยึดเหนี่ยวและเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่เผยแพร่ แต่สิ่งดีงามเพื่อให้คนเดินตามสิ่งที่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าศาสนา พุทธ นั้นส่วนใหญ่ก็สอนให้คนเป็นคนดีรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบุญคุณ และโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็มีอิทธิพลต่อด้านต่างๆ ในการใช้ชีวิตด้วย ถ้าต้องบอกเลยว่าพุทธศาสนานั้นมันเป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้างทั่วโลก แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับศาสนาอื่น โดยส่วนใหญ่แล้วศาสนาพุทธนั้นมักจะสอนในเรื่องคุณงามความดี และเหตุและผลสิ่งที่ชาวพุทธให้ความเคารพนับถือที่สุดในศาสนานั้นก็คือการรู้แจ้งเห็นจริง และเชื่อได้เลยว่าสำหรับใครที่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามักจะเป็นคนดีและเป็นคนที่ใจเย็นและเมตตา

โดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าศาสนาพุทธนั้นมักจะสอนให้คนเรานั้นเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์แล้วต้องบอกเลยว่าศาสนาพุทธนั้น มีประวัติมายาวนานมากในปัจจุบันศาสนาพุทธก็ยังเป็นอีกศาสนาที่ ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวให้กับคนไทยได้จนถึงปัจจุบัน และโดยส่วนใหญ่ของคนไทยก็มักจะนับถือศาสนาพุทธกันทั้งนั้นศาสนาพุทธนั้น ก่อตั้งมานานมากๆซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือ เจ้าชายสิทธัตถะ หลายคนน่าจะรู้จักกันน่าจะเคยเรียนกันมาบ้าง ซึ่งพระองค์นั้นได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจนได้ออกมาเห็นโลกภายนอก จึงทำให้พระองค์นั้นต้องการที่จะปกป้องด้วยการบำเพ็ญต้นด้วยการบวช และทรงทิ้งทรัพย์สินมีค่าเงินทองทั้งชีวิตที่มี และต้องการที่จะหาความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยการทำสมาธิเราต้องบอกเลยว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จการตรัสรู้หรือที่ทุกคนรู้จักกันว่านิพพานนั่นเอง

ศาสนาพุทธสอนให้เดินทางสายกลาง

ต้องบอกก่อนว่าการเดินทางสายกลางนั้นมันเป็นสิ่งที่พอดี และถ้าคุณรู้จักความเป็นกลางมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณนั้นสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างไม่เกิดปัญหา ซึ่งทางสายกลางหรือจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทา แต่ต้องบอกก่อนว่าทางสายกลางในที่นี้ไม่ใช่ว่าปกติคุณดื่มเหล้าครั้งละ 6 แก้วก็ดื่มให้น้อยลงเหมือนสายกลางเพียง 3 แก้ว ซึ่งมันก็ไม่ใช่และไม่ถูกต้องความจริงแล้วการเดินทางสายกลางก็คือเราจะไม่วอกแวกทั้งซ้ายและขวา เพื่อที่จะได้ให้มันประสบความสำเร็จและไม่วอกแวกคือเราจะไม่ยึดถือทั้ง 2 ทาง

เพื่อไม่ให้ตนเองลำบากเกินไปต้องบอกก่อนว่า ทางสายกลางนั้นทุกท่านสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน ของแต่ละคนได้เพื่อที่จะได้ไม่เป็นทุกข์และก้าวไปสู่การประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมาย แต่ละความต้องการมันก็เหมือนคุณอยากประสบความสำเร็จ จึงหักโหมงานมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรทำอะไรที่พอดีควรยึดสายกลางไม่สุดโต่งจนเกินไป ถึงแม้ว่าจะมีงานแต่คุณก็ทำอย่างตั้งใจแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือไม่ใช่ว่าทำงานแล้ว คุณอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อดังนั้นความพอดีจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานและก็ครอบครัวด้วย

ความสำคัญของศาสนาพุทธ

ในปัจจุบันต้องบอกเลยว่ามีหลายคนหรือทั่วทุกคนบนโลก เชื่อได้เลยว่ามีคนรู้จักศาสนาพุทธอย่างแน่นอน เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีความสำคัญของโลก และก็เป็นศาสนาที่ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเรานั้นใช้เป็นศาสนาประจำชาติ มาตั้งนมนานแล้วและในทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเรานั้นมันก็เหมือนศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกเลยก็ว่าได้ โดยสิ่งสำคัญที่ศาสนาได้สอนให้ทุกคนนั่นก็คือการทำความดี หรือการทำตามพระศาสดาอย่างเช่นการละเว้นความชั่วไม่ทำผิดรู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดี และสามารถควบคุมตนเองเพื่อให้อยู่ในความดีได้ แล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนทำดี และสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้เพื่อที่จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้ด้วยดี และรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ทำความชั่ว

ทำแต่สิ่งที่ถูกทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบ แต่ความสุขไม่พบเจอความทุกข์ศาสนาพุทธสอนหลายๆอย่าง เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงหลักธรรมของศาสนาคำสอนต่างๆ ถ้าหลายคนที่เข้าวัดบ่อยๆก็มักจะรู้กันดีว่าศาสนานั้นให้อะไรกับเรา ทุกคำสอนเป็นสิ่งที่ได้กับตัวเราทั้งนั้นถ้าเราทำมันได้และบางคำสอนก็สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรายังศีล 5 ถ้าคุณรักษาศีล 5 ได้มันก็จะดีต่อตัวคุณ โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็มักจะสอนให้ทุกคนทำแต่ความดีกันทั้งนั้น แต่ต้องบอกเลยว่าบางครั้งการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดก็ได้ การทำบุญสามารถทำได้หลายวิธี แล้วก็ยังมีวันที่สำคัญทางศาสนาให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการทำบุญอย่างเช่น วันวิสาขบูชา หรือ อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น

ทำแต่สิ่งที่ถูกทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบ แต่ความสุขไม่พบเจอความทุกข์ศาสนาพุทธสอนหลายๆอย่าง เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงหลักธรรมของศาสนาคำสอนต่างๆ ถ้าหลายคนที่เข้าวัดบ่อยๆก็มักจะรู้กันดีว่าศาสนานั้นให้อะไรกับเรา ทุกคำสอนเป็นสิ่งที่ได้กับตัวเราทั้งนั้นถ้าเราทำมันได้และบางคำสอนก็สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรายังศีล 5 ถ้าคุณรักษาศีล 5 ได้มันก็จะดีต่อตัวคุณ โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็มักจะสอนให้ทุกคนทำแต่ความดีกันทั้งนั้น แต่ต้องบอกเลยว่าบางครั้งการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดก็ได้ การทำบุญสามารถทำได้หลายวิธี แล้วก็ยังมีวันที่สำคัญทางศาสนาให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการทำบุญอย่างเช่น วันวิสาขบูชา หรือ อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น

สิ่งที่ได้จากศาสนาพุทธ

พุทธ